ชื่อ - นามสกุล :นางเพชรลดา เนตรเนติกุล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น อนุบาล 3
ที่อยู่ :
Telephone :0892826793
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่วิชาการ