ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรนิพา แก้วพวง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ที่ปรึกษาชั้น ม.๒
ที่อยู่ :
Telephone :0945304092
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ