ชื่อ - นามสกุล :นายภักดี พลศักดิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓
ที่อยู่ :
Telephone :0854103337
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานงบประมาณ