ชื่อ - นามสกุล :นางครองขวัญ คูณทวี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5
ที่อยู่ :
Telephone :0902915363
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ