ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย สำราญใจ
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0652534690
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป