ชื่อ - นามสกุล :นางศุภรา กองจันทร์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ที่อยู่ :
Telephone :0879668935
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล