ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.1
ที่อยู่ :อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :0890323425
Email :Passanas1982@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ