ชื่อ - นามสกุล :นายพูล วงศ์ษา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษาม.2
ที่อยู่ :
Telephone :0963010859
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป