ชื่อ - นามสกุล :นางเพ็ญศรี คำแสงดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.๑
ที่อยู่ :
Telephone :0862525432
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ