ชื่อ - นามสกุล :นายวิรัตน์ พันรอบ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ที่ปรึกษาชั้น ม.๑
ที่อยู่ :
Telephone :0819556966
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคคล