ชื่อ - นามสกุล :นางเสงี่ยม พงษ์เกษ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.1
ที่อยู่ :
Telephone :0862599569
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขาฝ่ายบุคคล