หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี๒๕๕๖
โดย : admin
อ่าน : 1020
ศุกร์์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
พิมพ์ 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งสามวัดในชุมชน และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา โดยพิธีกรรมทั้งหมดมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและรู้จักการทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม