999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ – โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายใต้การนำของ นายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ และนางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ ได้นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดี
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ เป็นประธานในพิธี มีการประกวดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์และกิจกรรมแสดงละคร เป็นต้น
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ คณะศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนและห้องพระ นวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสมสมัยนาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำและนางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะนิเทศ ได้ออกมานิเทศติดตาม ให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหินและโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ คณะศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนและห้องพระ นวัตกรรมสร้างวัดในโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ รับการประเมิน โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ซึ่งเป็นกระบวนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภาคปฏิบัติฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักกิจกรรม บ ว ร บ้าน วัด โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยบูรณาการธรรมะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนพัฒนาเกิดเป็นนิสัยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำธรรมะบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภาคปฏิบัติฝึกฝนและพัฒนา และขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยมีนายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นมา
ติดตามเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/LNR.School/